تاریخ تشیع

(تغییرمسیر از تاریخ شیعه)

ظاهراً دربارهٔ تاریخ تشیع، اولین کسانی که فرق شیعه را در کتابی به همین نام فرق الشیعه معرفی نموده و عقاید آنان را گفته‌است.

  1. ابوالمظفر، محمدبن احمد نعیمی از اصحاب حضرت عسکری ۲۵۴تا۲۶۰ هجری است که نجاشی از او و کتابش نام برده
  2. ابوالقاسم بلخی نصر بن صاحب فرق الشیعه است
  3. ابو محمد، حسن بن موسی نوبختی تاریخ فوت ۳۰۰ هجری که خاندان وی از معارف شیعه وخود از سخن گویان نامی آن عصر بوده
  4. سعدبن عبدالله اشعری که از فقها وثقات محدثین شیعه و مشایخ طائفه بوده و به قولی حضرت عسکری(ع)را ملاقات کرده و در سال ۲۹۹یا ۳۰۰ هجری در گذشته‌است.
  5. اوائل المقالات فی المذاهب والمختارات از شیخ مفید، محمد بن نعمان العکبری البغدای(۴۱۳ هجری) گرچه رسماً در باره مذاهب اسلامی بحث نکرده ولی ضمن عناوین اصول اعتقادات شیعه، گفتارها ی، معتزله، اشاعره، زیدیه و سایر فرق را متعرض شده‌است.[۱]

آنچه که مشهور است تشییع از هنگام ظهور اسلام در عصر نبوی وجود داشته است .

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • رجال نجاشی ص۳۹۵ چاپ مؤسسه نشر اسلامی قم، اختیامعرفهً ارجال ص۳۲۲، کتاب خاندان نوبختی نویسنده عباس اقبال آشتیانی
  • اقبال آشتیانی، عباس. خاندان نوبختی (رجال نجاشی). موسسه نشر اسلامی قم.