تاریخ عقدالعلی

عقدالعلی للموقف الأعلی اثر افضل‌الدین کرمانی که به زبان عربی در سال ۴۸۵ هجری دربارهٔ تاریخ غزها نوشته شده‌است.

تاریخ عقدالعلی
نویسنده(ها)افضل‌الدین ابوحامد کرمانی
عنوان اصلیعقدالعلی للموقف الأعلی
کشورایران
زبانعربی
موضوع(ها)تاریخ اجتماعی کرمان در عهد سلاجقه و غزها
ناشرروزبهان
تاریخ نشر
۱۳۵۶ شمسی
گونه رسانهکتاب

ساختارویرایش

این کتاب در پنج فصل نوشته شده‌است؛ فصل اول دربارهٔ اواخر دولت سلجوقیان و روزگار فترت کرمان، فصل دوم دربارهٔ غزها، تسلط ملک دینار بر کرمان، فصل سوم در مورد عدالت‌خواهی و شرح اخلاق ملوک و ذکر ملوک کرمان و ویژگی‌های جغرافیایی و وقایع تاریخی آنجا، فصل چهارم در ستایش قوام‌الدین وزیر و فصل پنجم در شرح حال خود مؤلف است.

محتواویرایش

بخش زیادی از کتاب مربوط و منحصر به دوران حکومت ملک دینار به سال ۵۸۴ تا ۵۹۱ در کرمان است و به تصریح خود افضل، پس از بازگشت او از سفر یزد در کوهبنان به نوشتن آن پرداخته‌است.[۱]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • کتاب عقدالعلی در کتابخانه دیجیتال نور
  • دکتر مجید ملک محمدی (۱۳۹۰بانک جامع اطلاعات پزشکی کرمان (فصل تاریخ پزشکی کرمان)، تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی عصر فرهنگ، شابک ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۵۹۷-۴-۴