تاریخ ماد

(تغییرمسیر از تاریخ ماد (کتاب))

تاریخ ماد نام کتابی است دربارهٔ قوم ماد به قلم ایگور میخایلوویچ دیاکونوف که اولین بار ترجمهٔ فارسی آن در سال ۱۳۴۵ در تهران به چاپ رسید.

تاریخ ماد
نویسنده(ها)ای. م. دیاکونوف
عنوان اصلیHistory of media
برگرداننده(ها)کریم کشاورز
کشور
مکان ناشر فارسی: تهران
زبانزبان فارسی
گونه(های) ادبیتاریخ ایران باستان
ناشر
ناشر فارسی: انتشارات علمی فرهنگی
تاریخ نشر

تاریخ نشر فارسی: چاب اول ۱۳۴۵
شمار صفحات۶۶۴
شابکشابک ‎۹۶۴−۴۴۵−۱۰۶−۶

شرح حال مؤلف: ایگور میخایلوویچ دیاکونوف متخصص فقه‌اللغه و تاریخ خاور باستانی و کارمند ارشد موزه ارمیتاژ و استاد علوم تاریخ و عضو افتخاری انجمن آسیایی سلطنتی بریتانیا و صاحب تألیفات فراوان در تاریخ مشرق کهن و فقه‌اللغه و زبانهای اکدی و سومری و اورارتویی و غیره که در شعبهٔ انستیتوی اقوام آسیایی فرهنگستان علوم شوروی سابق در لنینگراد مقام ارجمندی دارد شایستهٔ دست زدن به این کار پر ارج بوده‌است.

سخنی از مؤلفویرایش

در دوران باستان دولت ماد و ماننا - سلف آن - پادشاهی‌های معظمی را تشکیل می‌دادند. پادشاهی ماد، با اینکه دیری نپائید، وظیفهٔ تاریخی مهمی داشت. ماد یوغ آشور را که به تقریب سراسر آسیای غربی را تحت سلطهٔ خویش داشت، برانداخت و هجوم اسکیت‌ها را دفع نمود و اقوامی چند را که به حالت بدویت می‌زیستند وارد دایرهٔ مدنیت ساخت و مطیع نظامات دولتی کرد. ظاهراً تعالیمی که بعد مبنای زرتشت قرار گرفت و در تکامل معتقدات و افکار مردم جهان باستان نقش مهمی ایفا نمود، در خطهٔ پادشاهی ماد تکوین و بسط یافت.

اهتمام مؤلفویرایش

وی به تألیف این کتاب همت ساخت و به نقد سندهای معلوم و تطبیق آنها با مدارک باستانشناسی و لوح‌های نوگشوده و استنتاج منطقی از مجموع پرداخت و حاصل کوشش وی، کتابی است که به نام تاریخ ماد. کتاب حاضر باید تا حدّی به پاره‌ای مسائل یاد شده پاسخ دهد.

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش