تاریخ کمبریج ترکیه

تاریخ کمبریج ترکیه (انگلیسی: The Cambridge History of Turkey) یک مجموعه کتاب چهار قسمتی درباره تاریخ امپراتوری عثمانی و جمهوری ترکیه است.[۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷][۸]

بخش چهارم این کتاب به دلیل حذف نسل‌کشی ارمنی‌ها و حساب نکردن آن به‌عنوان یک نسل‌کشی و اشاره نکردن به نسل‌کشی یونانی‌ها و نسل‌کشی آشوری‌ها مورد انتقاد قرار گرفت.[۹]

منابعویرایش

  1. The Cambridge History of Turkey Reinert, Stephen W. International Journal of Turkish Studies; Madison Vol. 19, Iss. 1/2, (2013): 143-148.
  2. Ianeva, Svetla (2007). "The Cambridge History of Turkey. Volume 3: The Later Ottoman Empire, 1603-1839". Journal of Early Modern History. 11 (6): 537–540. doi:10.1163/157006507783207336.
  3. Káldy-Nagy, Gyula (2011). "Review of The Cambridge History of Turkey. Volume 1: Byzantium to Turkey, 1071-1453". Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 64 (4): 475–477. ISSN 0001-6446.
  4. Çetinsaya, Gökhan (2011). "The Cambridge History of Turkey. Vol. 4: Turkey in the Modern World". Journal of the Economic and Social History of the Orient. 54 (1): 95–98. doi:10.1163/156852011X539626.
  5. Finkel, Caroline (2010). "The Cambridge History of Turkey. Volume I: Byzantium to Turkey, 1071–1453. Edited by Kate Fleet. pp. xvi, 522. Cambridge, Cambridge University Press, 2009". Journal of the Royal Asiatic Society. 20 (4): 537–540. doi:10.1017/S1356186310000398.
  6. Bishop, Jane (2010). "A Review of "The Cambridge History of Turkey, Volume 1, Byzantium to Turkey 1071–1453": Fleet, Kate, ed., Cambridge: Cambridge University Press, 542 pp., $172.99, ISBN 978-0-521-62093-2, Publication Date: April 2009". History: Reviews of New Books. 39 (1): 28–29. doi:10.1080/03612759.2011.522154.
  7. Çiçek, Kemal (2009). "The Cambridge History of Turkey. Volume 3: The Later Ottoman Empire, 1603-1839". Journal of the Economic and Social History of the Orient. 52 (1): 153–158. doi:10.1163/156852009X405375.
  8. Káldy-Nagy, Gyula (2009). "Review of The Cambridge History of Turkey. Volume 3: The Later Ottoman Empire, 1603—1839". Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 62 (3): 351–354. doi:10.2307/23659421. ISSN 0001-6446.
  9. Erbal, Ayda (2015). "The Armenian Genocide, AKA the Elephant in the Room". International Journal of Middle East Studies. 47 (4): 783–790. doi:10.1017/S0020743815000987.