تالو

ورزش ووشو

تالو بخش اجرای‌ فرم در رشته ووشو یا کونگ‌فو می‌باشد. در این بخش به اجرای فرمهای سنتی ویا مدرن چینی همراه با دربرگیری ضربات قدرتی دست و پا ، حرکات آکروباتیک و نشست‌ها استفاده می‌شود و همچنین در بعضی فرم‌ها از سلاح‌های سرد و گرم(شامل نانچیکو،سانچیکو،نیزه،شمشیر،بادبزن و..)وجود دارد. این بخش به زیرشاخه‌های متعددی برای نمایش فرمهای تالو تبدیل شده است که همه آنها در همان مجموعه تالو گردآوری شده‌اند و به عنوان پیکره‌ای واحد از آنها در پمسابقات استفاده می‌شود.

منابعویرایش