تام بامبادیل نام شخصیتی است در رشته داستان‌های تالکین. در جلد اول سه‌گانهٔ ارباب حلقه‌ها، فرودو و همراهانش او را در جنگل کهن ملاقات می‌کنند. این‌طور به نظر می‌آید که قدرت حلقه یگانه بر روی او اثری ندارد.

تام بامبادیل
اطلاعاتِ درون‌داستانی
نام مستعارفورن، آورید
نژادنامشخص
کتاب‌هاارباب حلقه‌ها، ماجراهای تام بامبادیل

در داستان ارباب حلقه‌ها تام بامبادیل شخصیتی مرموز است که فرودو و یارانش را در جنگل کهن نجات می‌دهد. او به همراه همسرش گلدبری، دختر رودخانه، در ویتی‌ویندل زندگی می‌کنند. در کتاب او با نام «ارباب درختان، آب‌ها و تپه‌ها» معرفی شده‌است. در پشت ظاهر سادهٔ تام بامبادیل دانش و قدرتی عظیم قرار دارد ولی در محدوده قلمرو خودش.

وقتی فرودو، سام، مری و پی‌پین برای مرتبهٔ اول به خانهٔ تام بامبادیل می‌روند در آنجا فرودو حلقه را بدست می‌کند ولی تام بامبادیل همچنان می‌تواند او را ببیند. فرودو حلقه را به او می‌دهد ولی حلقه تأثیری بر وی ندارد و او را نامرئی نمی‌کند. تام حلقه را به هوا می‌اندازد و حلقه غیب می‌شود و در دست دیگرش ظاهر می‌شود سپس تام حلقه را به فرودو بازمی‌گرداند. اگرچه این نیروی مرموز و تک که وی بر حلقه دارد بسیار مهم و مفید به نظر می‌رسد ولی ایدهٔ سپردن حلقه به تام بامبادیل در شورای الروند توسط گندالف رد می‌شود. گندالف می‌گوید اگرچه «حلقه تأثیری بر او ندارد» ولی احتمالاً او حلقه را مهم نمی‌پندارد و به سادگی آن را فراموش کرده و گم می‌کند.

توصیف ظاهر ویرایش

تام لباس آبی و چکمه‌های زرد بر تن می‌کرد. او کلاه بر سر می‌گذاشت و پری از مرغ ماهی خوار بر کلاهش قرار می‌داد، همچنین او ریشی بلندی نیز دارد.

منابع ویرایش