تاو۴ جوی یک ستاره است که در صورت فلکی جوی قرار دارد.

تاو۴ جوی
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی جوی (صورت فلکی)
بُعد ۳h ۱۹m ۳۱s
میل ‏ ۲۸″ ۴۵′ ‎−۲۱°
قدر ظاهری (V) ۳.۷۰
قدر مطلق (V)۳.۷۰
فاصله۲۵۸ ly
(۷۹.۱۴ pc)
رده طیفیM3.5III
نام‌گذاری‌های دیگر
16 Eridani, HD 20720, HR 1003, SAO 168460, FK5 , CSV 6025, BD -22 584 , HIP 15474

منابع ویرایش