تاو۸ مار یک ستاره است که در صورت فلکی مار قرار دارد.

تاو۸ مار
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی مار (صورت فلکی)
بعد ۱۵h ۴۴m ۴۲.۱۳۱۳s
میل ‏۵۱.۲۱۵″۱۵′‎+۱۷°
قدر ظاهری (ع) ۶.۱۴۴
مشخصات
نوع طیف A0V
شاخص رنگ U−B −0.03
شاخص رنگ B−V 0.00
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)−۵.۲ ± ۵ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: −۳۰.۴۴ mas/yr
میل: ۶.۵۹ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۱۰.۱۶ mas
قدر مطلق (MV)۱.۲
جزئیات
شعاع۲.۰ R
نام‌گذاری‌های دیگر
τ8 Ser, Tau8 Serpentis, Tau8 Ser, 26 Serpentis, 26 Ser, BD+17 2906, GC 21164, HD 140729, HIP 77111, HR 5858, PPM 131656, SAO 101712.
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابعویرایش