تایپ او نگاتیو

تایپ او نگاتیو (به انگلیسی: Type O Negative) یکی از گروه های معروف سبک گاثیک ( گوتیک ) هستند.

کنسرت سال ۲۰۰۷ Gods of Metal

رهبری گروه بر عهده ی پیتر استیل ( خواننده و بیسیست ) بود که پس از مرگش، گروه هم دیگر به کار خود ادامه نداد ولی اکثر اعضای بند به صورت جداگانه دوباره شروع به فعالیت کردند.

پیوند به بیرون