تبادل اطلاعات واژه‌ای غیررسمی است که می‌تواند در مخابرات یا علوم رایانه به معنی انتقال داده یا انتقال اطلاعات و از دید نظریه سامانه‌ها یا نظریه اطلاعات به معنی ارتباط باشد. مفهوم اطلاعات در این کاربرد همواره به معنی داده (در مبحث دیجیتال) است که کدبند شده و معرف اطلاعات موجود است. مفهوم گسترده‌تر داده می‌تواند بر اساس تبادل داده تعریف شود.

معنی غیر فنیویرایش

تبادل اطلاعات همچنین برای تعریف فرایند یادگیری و کارایی یادگیری به کار می‌رود.

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

منابعویرایش