تبعید (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

تبعیدبه معنی اجبار کردن شخصی توسط یک حکومت برای زندگی در یک محل خاص است. تبعید همچنین می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

جستارهای وابستهویرایش