تتا مرغ بهشتی

تتا مرغ بهشتی یک ستاره است که در صورت فلکی مرغ بهشتی قرار دارد.

تتا مرغ بهشتی
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی مرغ بهشتی (صورت فلکی)
بعد ۱۴h ۰۵m ۱۹.۸۷۸۱s
میل -۷۶° ۴۷′ ۴۸.۳۰۸″
قدر ظاهری (ع) ۵.۷
مشخصات
نوع طیف M6.5III
شاخص رنگ U−B 1.05
شاخص رنگ B−V 1.55
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۹ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: -۸۷.۴۱ mas/yr
میل: -۳۱.۲۳ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۹.۹۳ mas
قدر مطلق (MV)۰.۶۷
جزئیات
جرم۰.۹ M
شعاع۲۰ R
درخشندگی۴۲.۸ L
درجه حرارت۳,۳۰۰ کلوین
نام‌گذاری‌های دیگر
HIP 68815, HR 5261, SAO 257112, CD-76° 615, HD 122250, FK5 1363.
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات
تتا مرغ بهشتی

منابعویرایش