تجربه مدرنیته

(تغییرمسیر از تجربه مدرنیته (کتاب))

تجربهٔ مدرنیته (هر آنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود) (به انگلیسی: All That Is Solid Melts Into Air; Experience Of Modernity)، نام کتابی است از مارشال برمن که به فارسی ترجمه و منتشر شده‌است.

تجربه مدرنیته
نویسنده(ها)مارشال برمن
برگرداننده(ها)مراد فرهادپور
کشورتهران
زبانانگلیسی
تعداد جلد
۱
ناشرطرح نو
شابکشابک ‎۹۷۸۹۶۴۵۶۲۵۸۹۲
کتابخانه ملی ایران909/82 CB ۴۲۵/ب ۴ ت ۳

این کتاب به بررسی تأثیرات اجتماعی، هنری و سیاسی مدرنیته در جوامع مختلف می‌پردازد.

خلاصهویرایش

در فصل اول کتاب به تأثیر روند مدرنیزاسیون بر فاوست گوته می‌پردازد. شخصیت فاوست گوته نمونهٔ یک توسعه‌گر است که برای توسعه و پیشرفت، مجبور است تراژدی بیافریند.

در فصل دوم برمن با بررسی مانیفست کمونیست مارکس، به وجه خودمخرب مدرنیزاسیون توجه می‌کند. وی با نقل عباراتی از مانیفست کمونیست که در آن مارکس به تجلیل از بورژوازی می‌پردازد نشان می‌دهد که چگونه بورژوازی رسالت تاریخی مهمی در روند پیشرفت بشریت را ایفا می‌کند.

در فصل سوم با شعرهای شاعر فرانسوی، شارل بودلر مواجه می‌شویم. به خصوص شعرهای وی در مورد بلوارها و خیابان‌های مدرن.

در فصل چهارم برمن به نوع خاصی از مدرنیسم که برمن آن را مدرنیسم توسعه‌نیافتگی می‌نامد، می‌پردازد. این مدرنیزاسیون از بالا، با نمونهٔ بارز آن یعنی شهر پترزبورگ و بلوار معروف نووسکی و نقش آن دو در ادبیات روسیه (پوشکین، نیکولای گوگول، بیلی، داستایوسکی و ماندلشتام) معرفی می‌شود.

در فصل پنجم مارشال برمن به تأثیرات مخرب مدرنیزاسیون بر شهر نیویورک و به خصوص محلهٔ برونکس که محل زندگی دوران کودکی خود برمن است، می‌پردازد.

در مجموع کتاب بینشی بسیار عالی از تأثیر مدرنیزاسیون بر فرهنگ به دست می‌دهد.

پانویسویرایش