تحصیل (تقسیمات کشوری)

تحصیل یا تَعَلُّق یا تَعَلُّقه یا مندل یکی از تقسیمات کشوری برخی کشورهای آسیای جنوبی از جمله پاکستان و هندوستان است. این تقسیمات شامل ناحیه‌ای با مرکزیت یک شهر یا شهرک است که چندین شهرک یا روستا را در مشمول می‌شود. تحصیل در هند جایگزین پرگنه و ثاناه شده‌است که در زمان سلطنت دهلی و راج بریتانیا مرسوم بودند. در ایالت‌های آندرا پرادش و تلانگانای هند از واژهٔ مندل به جای تحصیل استفاده می‌شود. در پاکستان نیز واژهٔ تحصیل رواج عمومی دارد، مگر در ایالت سند که به آن تعلقو گفته می‌شود.

نقشهٔ تحصیل (تقسیمات کشوری) پنجاب، پاکستان - ۲۰۰۹

منابع ویرایش