باز کردن منو اصلی

تحمیدیه به معنای حمد و ستایش خداوند و در اصطلاح عبارت است از مقدمه ای که در آغاز کتابها در ستایش خدا و برشمردن نعمات و صفات او آورده می‌شود. از جمله کتب نگارش یافته در این موضوع تحمیدیه در ادب فارسی از غلامرضا ستوده و نیز رساله دکتری حشمت اله آذرمکان با عنوان بررسی تطبیقی تحمیدیه‌ها در منظومه‌های برجسته تا قرن دهم است.

از برجسته‌ترین نمونه‌های تحمیدیه در شعر و ادب فارسی، می‌توان به دیباچه (مقدمه) گلستان سعدی اشاره کرد. نکته جالب آنکه در بین منظومه‌های معروف ادبیات فارسی مثنوی معنوی اثر مولوی بدون تحمیدیه است. گرچه مضامینش لبریز از حمد خداست تحمیدیه یکی از صفاتی است که یک انسان دارای دین، نسبت به خدا دارد یعنی ستایش خدا.

در ایران تا کنون کتابی به نام «تحمیدیه» که مجموعه ای از بهترین و مشهورترین تحمیدیه‌های زبان و ادب فارسی است[نیازمند منبع] توسط خانم «لیلا شیرینکام» گردآوری شده و انتشارات نظری آن را به چاپ رسانده‌است.