تروپونین(به انگلیسی: Troponin) یک پروتئین با وزن مولکولی بالا است و به طور ویژه در بافت ماهیچه‌ای یافت می‌شود و شامل سه دامنه است. دامنهI که به F-اکتین متصل می شود٬ دامنه C که یونهای کلسیم متصل می‌شود و دامنه T که متصل به تروپومیوزین می‌شود.[۱]

فعال شدن تروپونین. تروپونینC (صورتی) به Ca2+(کلسیم) متصل می‌شود٬فعالیت ماهیچه تثبیت می‌شود٬دراین هنگام تروپونین I (قرمز چپ) از اکتین جدا شده. تروپونین T (قرمز راست)کمپلکس ایجاد شده را به تروپومیوزین چفت می‌کند.

منابعویرایش

  1. پی‌دی‌بی 1J1E; Takeda S, Yamashita A, Maeda K, and Maeda Y (2003). "Structure of the core domain of human cardiac troponin in the Ca(2+)-saturated form". Nature. 424 (6944): 35–41. doi:10.1038/nature01780. PMID 12840750.; rendered with PyMOL