ترکستان افغانستان

منطقه‌ای در افغانستان

ترکستان افغانستان، منطقه‌ای در شمال افغانستان کنونی است که در مرز کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان قرار دارد. در سدۀ ۱۹ میلادی در افغانستان یک ولایت به نام ولایت ترکستان بود که توسط عبدالرحمان خان لغو شد؛. مساحت همۀ قلمروها، از اتصال رود کوکچه با آمودریا در شمال‌شرق با ولایت هرات در شمال‌غرب، تقریباً ۸۰۰ کیلومتر در طول و ۱۸۳ کیلومتر در عرض است. در نتیجه این منطقه از ۱۵۰٬۰۰۰ کیلومتر مربع یا تقریباً دو–نهم امپراتوری آن زمان افغانستان را تشکیل می‌داد.

جمعیت

بیشتر جمعیت این منطقه را ازبک‌ها و ترکمن‌ها تشکیل می‌دهند، اما تعداد زیادی از هزاره‌ها، تاجیک‌ها و پشتون‌ها نیز در آنجا زندگی می‌کنند.

تاریخ

جستارهای وابسته

منابع