ترکش

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
  • ترکش (کمانداری) وسیله‌ای برای حمل تیر است.
  • ترکش (مهمات) بعد از زمان تیر و کمان به کیسه های چرمی کوچکی که در آن باروت نگه داشته میشد و در زمان جنگ برای پرکردن مهمات تپانچه در سر لوله ریخته می‌شد نیز ترکش گفته می‌شد و به کسی که این کیسه های چرمی را می ساخت ترکش دوز گفته می‌شد. یکی از بازار های حوزه میدان نقش جهان اصفهان "بازار ترکش دوز ها" نام دارد.
  • ترکش (مهمات) قطعه حاصل از انفجار مهمات است.