باز کردن منو اصلی

ترکیه در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶

ترکیه از ۵ تا ۲۱ اوت ۲۰۱۶ در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در ریو دو ژانیرو در برزیل به رقابت پرداختند. اگر چه آن‌ها اولین حضور رسمی خود را در سال ۱۹۰۰ بازیهای المپیک تابستانی در پاریس تجربه کردند.

ترکیه در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶
ترکیه
کد المپیک      TUR
وب‌گاهwww.olimpiyatkomitesi.org.tr (ترکی)
در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در ریو دو ژانیرو
ورزشکاران ۱۰۳ ورزشکار در ۲۱ رشته‌ ورزشی
‌مدال‌ها
رتبه: ۴۱
طلا
۱
نقره
۳
برنز
۴
مجموع
۸
تاریخچه المپیک
بازی‌های المپیک تابستانی
۱۹۰۸ • ۱۹۱۲ • ۱۹۲۰ • ۱۹۲۴ • ۱۹۲۸ • ۱۹۳۲ • ۱۹۳۶ • ۱۹۴۸ • ۱۹۵۲ • ۱۹۵۶ • ۱۹۶۰ • ۱۹۶۴ • ۱۹۶۸ • ۱۹۷۲ • ۱۹۷۶ • ۱۹۸۰ • ۱۹۸۴ • ۱۹۸۸ • ۱۹۹۲ • ۱۹۹۶ • ۲۰۰۰ • ۲۰۰۴ • ۲۰۰۸ • ۲۰۱۲
بازی‌های المپیک زمستانی
۱۹۳۶ • ۱۹۴۸ • ۱۹۵۲ • ۱۹۵۶ • ۱۹۶۰ • ۱۹۶۴ • ۱۹۶۸ • ۱۹۷۲ • ۱۹۷۶ • ۱۹۸۰ • ۱۹۸۴ • ۱۹۸۸ • ۱۹۹۲ • ۱۹۹۴ • ۱۹۹۸ • ۲۰۰۲ • ۲۰۰۶ • ۲۰۱۰

ترکیه برای اولین بار در سال ۱۹۰۸ شرکت کرد. ترکیه به پیروی از آمریکا بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۸۰ مسکو را تحریم کرده‌است.


منابعویرایش