ترکیه در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶

ترکیه از ۵ تا ۲۱ اوت ۲۰۱۶ در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در ریو دو ژانیرو در برزیل به رقابت پرداختند. اگر چه آن‌ها اولین حضور رسمی خود را در سال ۱۹۰۰ بازیهای المپیک تابستانی در پاریس تجربه کردند.

ترکیه در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶
ترکیه
کد المپیک      TUR
وب‌گاهwww.olimpiyatkomitesi.org.tr (ترکی)
در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در ریو دو ژانیرو
ورزشکاران ۱۰۳ ورزشکار در ۲۱ رشته‌ ورزشی
‌مدال‌ها
رتبه: ۴۱
طلا
۱
نقره
۳
برنز
۴
مجموع
۸
تاریخچه المپیک
بازی‌های المپیک تابستانی
۱۹۰۸۱۹۱۲۱۹۲۰۱۹۲۴۱۹۲۸۱۹۳۲۱۹۳۶۱۹۴۸۱۹۵۲۱۹۵۶۱۹۶۰۱۹۶۴۱۹۶۸۱۹۷۲۱۹۷۶۱۹۸۰۱۹۸۴۱۹۸۸۱۹۹۲۱۹۹۶۲۰۰۰۲۰۰۴۲۰۰۸۲۰۱۲
بازی‌های المپیک زمستانی
۱۹۳۶۱۹۴۸۱۹۵۲۱۹۵۶۱۹۶۰۱۹۶۴۱۹۶۸۱۹۷۲۱۹۷۶۱۹۸۰۱۹۸۴۱۹۸۸۱۹۹۲۱۹۹۴۱۹۹۸۲۰۰۲۲۰۰۶۲۰۱۰

ترکیه برای اولین بار در سال ۱۹۰۸ شرکت کرد. ترکیه به پیروی از آمریکا بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۸۰ مسکو را تحریم کرده‌است.


منابع ویرایش