تریاس میانه

(تغییرمسیر از تریاس میانی)
سامانه ردیف اشکوب سن
(میلیون سال)
ژوراسیک پیشین هتانجین → پس از آن
تریاس پسین راتین ۲۰۱٫۳–۲۰۸٫۵
نورین ۲۰۸٫۵–۲۲۸
کارنین ۲۲۸–۲۳۵
میانه لادینین ۲۴۲–۲۳۵
آنیسین ۲۴۲–۲۴۷٫۲
پیشین اولنکین ۲۴۷٫۲–۲۵۱٫۲
ایندون ۲۵۱٫۲–۲۵۲٫۲
پرمین پرمین چانگسینگین → پیش از آن

تریاس میانه به دورهٔ زمین‌شناسی گفته می‌شود که از ۲۴۷ میلیون سال پیش آغاز شده و تا ۲۳۵ میلیون سال پیش ادامه داشته است.

ماهی‌خزنده باراکوداسائورویدس

زندگی ویرایش

در این دورهٔ به نسبت طولانی موجودات همگن شده با آب و هوای به نسبت گرم و خشک این دوران فزونی یافتند. گیاهان گل دار هنوز وجود نداشتند اما سرخسها و خزه‌ها فراوان‌تر شدند. همچنین دایناسورهای کوچک مانند نیاساسارئوس Nyasasaurus، کیامودوس Cyamodus و... افزایش یافتند.

نگارخانه ویرایش

 
Cyamodus
 
اریتروسوکوس

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

<http://www.stratigraphy.org/geowhen/stages/Middle_Triassic.html/>

<http://en.wikipedia.org/wiki/Anisian/>

<https://web.archive.org/web/20091116194623/http://stratigraphy.science.purdue.edu/charts/Timeslices/8_Lower_Triassic.pdf>

دوره تریاس
پیشین میانه پسین
ایندون |اولنکین آنیسین | لادینین کارنین | نورین
راتین