برای دیگر کاربردها، تریلیون (ابهام‌زدایی) را ببینید. تریلیون عددی با دو تعریف متمایز است: ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰، یعنی یک میلیون میلیون یا ۱۰۱۲ (ده تا توان دوازدهم)، همان‌طور که در مقیاس کوتاه تعریف شده‌است. در حال حاضر این معنی در هر دو انگلیسی آمریکایی و انگلیسی است.
۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰, یعنی ۱۰۱۸ (ده تا توان هجدهم) همان‌طور که در مقیاس طولانی تعریف شده‌است. این یک میلیون برابر بزرگتر از تریلیون مقیاس کوتاه است. این معنای تاریخی در انگلیسی و استفاده فعلی در بسیاری از کشورهای غیر انگلیسی زبان است که در آن تریلیون و میلیارد ۱۰۱۲ (ده تا توان دوازدهم) تعاریف طولانی خود را حفظ می‌کنند.

اعداد ویرایش

تریلیون عددی است برابر با ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ (یک هزار میلیارد) که نماد علمی آن به صورت ۱۰۱۲×۱ نمایش داده می‌شود. همچنین پیشوند آن در دستگاه بین‌المللی یکاها با ترا شناخته می‌شود. به عنوان نمونه یک ترا بایت یعنی یک میلیون میلیون بایت.

جستارهای وابسته ویرایش