طرابلس (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از تریپولی)

طرابلس یا تریپولی می‌تواند اشاره‌ای به یکی از موارد زیر باشد: