تزویج (الکترونیک)

انتقال انرژی از یک محیط الکتریکی یا بخش مدار به دیگری

در الکترونیک و مخابرات، تزویج انتقال انرژی مطلوب یا نامطلوب از یک محیط مانند سیم فلزی یا فیبر نوری به محیط دیگر است.

تزویج همچنین انتقال انرژی الکتریکی از یک قسمت مدار به مدار دیگر است. به عنوان مثال، انرژی از طریق منبع تغذیه به یک بار الکتریکی با استفاده از اتصال رسانشی، که ممکن است مقاومتی یا سیم‌بندی باشد ، منتقل می‌شود. یک پتانسیل AC ممکن است با استفاده از یک خازن از یک بخش مدار به دیگر که دارای پتانسیل DC است، منتقل شود. انرژی الکتریکی ممکن است با استفاده از ترانسفورماتور از یک قسمت مدار به قسمت دیگر با امپدانس متفاوت منتقل شود. این به عنوان تطبیق امپدانس شناخته می‌شود. اینها نمونه‌هایی از تزویج القایی الکترواستاتیک و الکترودینامیکی است.

انواعویرایش

رسانش الکتریکی:

القای الکترومغناطیسی:

تابش الکترومغناطیسی:

انواع دیگر اتصال انرژی:

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  This article incorporates public domain material from the General Services Administration document "Federal Standard 1037C" (in support of MIL-STD-188).  This article incorporates public domain material from the General Services Administration document "Federal Standard 1037C" (in support of MIL-STD-188).