تسلای فلسفه

تسلّای فلسفه (لاتین: De consolatione philosophiae) کتابی است که انیکیوس مانلیوس بوئیتیوس فیلسوف مسیحی سده ششم میلادی در زندان نوشته‌است. او به یکی از مهم‌ترین پست‌های آن زمان که «ریاست دفتر» تئودوریک بود ارتقا یافت، اما از آنجایی که با فساد اجرایی ناسازگاری داشت به‌زودی با بسیاری از بخش‌های اجرایی امپراتوری مناقشه پیدا کرد، در نهایت بوئتیوس را به اتهام خیانت و جادوگری در زندان انداختند و در حدود سال ۵۲۶ میلادی اعدام کردند. بوئتیوس قبل از اعدام این فرصت را پیدا کرد که شاهکار خود «تسلای فلسفه» را بنویسد.

این کتاب توسط سایه میثمی به فارسی ترجمه و توسط انتشارات نگاه معاصر منتشر شده است.

منابعویرایش