تسلیم (به انگلیسی: Yielding) به پدیدهٔ آغاز تغییر شکل پلاستیک در مواد گفته می‌شود. تنش متناظر، تنش تسلیم نامیده می‌شود.

انواع واماندگی مکانیکی
کمانش
خوردگی
خزش
خستگی
شکست
ضربه
بار زیاد
پارگی
شوک حرارتی
سایش
تسلیم

مکانیزم‌هاویرایش

این پدیده به فعال‌شدن فرایندهای تغییر شکل پلاستیک نسبت داده می‌شود. پلاستیسیته در مواد (فلزات و سرامیک‌های[۱]) بلوری عمدتاً ناشی از لغزش نابجایی‌ها در صفحات لغزش است. از آنجایی که اکثر مواد بلوری پلی‌کریستال بوده و کریستالیت مجاور در آنها هم‌جهت نیستند، مرزدانهها به عنوان مانعی برای لغزش در کریستالیت‌های مجاور به شمار می‌روند؛ بنابراین در دماهای پایین که معمولاً استحکام مرزدانه‌ها بیشتر از استحکام خود دانه‌ها است، با کوچکتر شدن دانه‌ها یا بیشتر شدن مرزدانه استحکام ماده افزایش می‌یابد (اثر هال-پچ)[۲] ولی در دماهای بالا (بیشتر از نصف دمای ذوب در مقیاس کلوین) لغزش مرزدانه‌ای بر لغزش نابجایی‌ها در داخل دانه غالب بوده و استحکام مواد را کاهش می‌دهد.[۳]

در مواد غیربلوری (آمورف)، تغییر شکل پلاستیک توسط مکانیزم ویسکوز فلو انجام می‌شود.[۴]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • Callister, William D (2007). Materials science and engineering: an introduction (7 ed.). New Jersey, USA: John Wiley and Sons, Inc. ISBN 0-471-73696-1.
  • Dieter, George E; Bacon, David (1988). Mechanical Metallurgy. UK: McGraw-Hill. ISBN 0-07-100406-8.
  • Mitchell, Brian S (2004). An introduction to materials engineering and science: for chemical and materials engineers. New Jersey, USA: John Wiley and Sons, Inc. ISBN 0-471-43623-2.

جستارهای وابستهویرایش