نمادهای دینی: بودائیست‌ها، هندوها، مسلمانان، مسیحیان، سیکی‌ها، اکنکاری‌ها، بهائیان، یهودیان، شینتویی‌ها، جهان‌گرایان توحیدگرا، ویکایی‌ها، جینی‌ها، زرتشتی‌ها، تنریکیویی‌ها، تلمایی‌ها، تائویی‌ها

تعریف دین، با پژوهشگرانی که موفق به توافق به هیچ یک تعریف خاصی نمی‌شوند، موضوعی مناقشه‌آمیز در مطالعات دینی است. برخی پژوهشگران، دین را به عنوان سیستمی فرهنگی از رفتارها و سنن تعریف می‌کنند، سایرین به عنوان جهان‌بینی‌ای جامع و فراگیر یا اجتماعی معنوی[یادداشت ۱] که چرچ[یادداشت ۲] نامیده می‌شود، تعریف می‌کنند. سایرین مانند Wilfred Cantwell Smith تلاش کرده‌اند تا یک سوگیری‌ دیده‌شده غربی و یهودو-مسیحی در تعریف و مطالعه دین را اصلاح کنند. متفکرانی مانند Daniel Dubuisson تردید کرده‌اند که اصطلاح غربی دین (یعنی Religion) هیچ معنی ای خارج از فرهنگ‌های غربی داشته باشد، در حالی که دیگران، مانند Ernst Feil، حتی تردید دارند این اصطلاح هیچ معنی جهان‌گیر و مشخصی حتی آن‌جا [در غرب] داشته باشد.

تعاریف رقیبویرایش

  • امیل دورکیم، دین را این‌گونه تعریف کرده‌است: "سیستمی یکپارچه از عقاید و رسوم [یا سنن] مرتبط با چیزهای مقدس، که این چیزهایی را که کنار گذاشته و قدغن شده اند را بیان می‌کند - اعتقادات و رسومی [یا سننی] که، همه آن‌هایی را که از آن پیروی می‌کنند، در یک اجتماع یگانه معنوی، که چرچ خوانده می‌شود با هم یکی می‌کند."
  • طبق تعریفی دیگر، Max Lynn Stackhouse، دین را این‌گونه تعریف می‌کند: "جهان‌بینی فراگیر یا 'چشم انداز معنوی [یا اخلاقی] متافیزیکی'ای که به عنوان الزام‌آور، پذیرفته شده است، زیرا این‌طور اعتقاد دارند که اساسا فی نفسه درست و به حق است، حتی اگر تمام ابعاد آن نتواند کاملاً تأیید یا رد شود".

جستارهای وابستهویرایش

یادداشت‌هاویرایش

  1. Moral community
  2. Church، معمولا Church به معنی کلیسا است، اما گاهی به معنی یک گروه و دسته یا سازماندهی از افراد معتقد به مذهبی خاص است.

پانویسویرایش


منابعویرایش