تعریف نوع سند یا دی‌تی‌دی (Document Type Definition - DTD) وظیفه افزایش نوعی گرامر و دستور زبان بر روی اسناد اکس‌ام‌ال را بر عهده می‌گیرد. XML Schema وسیلهٔ دیگری ست که همان کار را انجام می‌دهد ولی برای سندهای نسبتاً پیچیده‌تر.

هر چند آزادی تام و بی قید و شرط در انتخاب نام‌های المان‌ها و صفات مربوطه آن‌ها و نیز سایر ویژگی‌ها موجبات گسترش پذیری و قابلیت انعطاف فراوان را سبب می‌شود همین امر می‌تواند اسباب بروز تناقضات و اشتباهات ناخواسته و بدون کنترل هم باشد.

به منظور آشکارایی بیشتر در بیان نقش پراهمیت دی‌تی‌دی به ذکر یک مثال می‌پردازیم. چنانچه یکی از برچسب‌های <Department> را به اشتباه <Dpartment> نوشته باشیم، متن شکن اکس‌ام‌ال راهی برای تشخیص این خطا نخواهد داشت. با افزودن دی‌تی‌دی بر این سند اکس‌ام‌ال و با شرح نوع و نام المان‌های مورد انتظار در آن از بروز اینگونه خطاها جلوگیری خواهد شد.

<University>
<Department>Mathematics</Department>
<Dpartment>Biology</Dpartment</font\>>
</University>

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش