تعلیق (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

تعلیق در واژه به معنی درآویختن، آویزان کردن، معلق کردن، نصب کردن، ترک چیزی بدون لغو کامل و بلاتکلیفی، پیوستن نوشته‌ای به کتاب است.

تعلیق ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: