تفسیر ابن کثیر

(تغییرمسیر از تفسیر القرآن العظیم)

تفسیر القرآن العظیم معروف به تفسیر ابن کثیر دمشقی یکی از تفاسیر قرآن اهل سنت که ابن کثیر آن را در قرن هشتم نوشته است.

این تفسیر کامل است و ۱۵ جلد دارد که جلد آخر آن، فهرست تمامی مطالب این کتاب است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش