سپاه هوایی نیروی زمینی ایالات متحده

سپاه هوایی ارتش ایالات متحده (USAAC)(به انگلیسی: United States Army Air Corps) جزء خدمات جنگ هوایی ارتش ایالات متحده آمریکا بین سال های ۱۹۲۶ تا ۱۹۴۱ بود که در تاریخ ۲ ژوئیه ۱۹۲۶ از بنگاه هوایی ارتش ایالات متحده آمریکا به این نام، دگرگون شد. این نیرو بخشی از ارتش ایالات متحده آمریکا و پیشین نیروی هوایی ارتش ایالات متحده که در سال ۱۹۴۱ برپا شد، بود . اگرچه ساختار اداری سپاه هوایی ارتش ایالات متحده در سال ۱۹۴۲ برچیده شد ولی به عنوان یک سازمان قانونی و دائمی بازوی هوایی و جزء اصلی نیروی هوایی ارتش ایالات متحده آمریکا تا سال ۱۹۴۷، به جای ماند.

سپاه هوایی ارتش ایالات متحده
Army Air Corps aircraft roundel
فعال۲ ژوئیه ۱۹۲۶ تا ۹ مارس ۱۹۴۲
برچیدگی۱۸ سپتامبر ۱۹۴۷
کشور ایالات متحده آمریکا
وفاداریایالات متحده آمریکا
رستهارتش ایالات متحده آمریکا
گونهنیروی هوایی
نقشپشتیبانی هوایی برای عملیات زمینی
اندازه۱۴،۶۵۰ نفر، ۱،۶۴۶ هواپیما (در ۱۹۳۲)
۱۶،۸۶۳ نفر، ۸۵۵ هواپیما (در ۱۹۳۶)
۱۵۲،۱۲۵ نفر، ۶،۷۷۷ هواپیما (در ۱۹۴۲)
فرماندهان
فرماندهان برجستهژنرال هنری اچ. آرنولد

پانویس

ویرایش