سلاح ته‌پر

(تغییرمسیر از تفنگ ته‌پر)
یک توپ ته پر.
چند نمونه از سلاح‌های ته‌پر ابتدایی.

سلاح ته‌پر گونه‌ای سلاح گرم است که در آن فشنگ و گلوله توپ از ته لوله سلاح وارد می‌شود. تپانچه ته‌پر و توپ ته‌پر انواع مختلف این سلاح محسوب می‌شوند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش