تفنگ چخماقی

تفنگ چخماقی یا تفنگ چخماق نوعی تفنگ است که چاشنی فشنگ توسط چخماق (به‌جای سوزن) عمل می‌کند؛ به‌این‌صورت که برای مسلح‌کردن، ابتدا باید آن را باز و سپس فشنگ‌گذاری کرد و سپس چخماق را عقب کشید.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش