تقسیمات کشوری جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان یکی از کشورهای واقع در منطقهٔ قفقاز جنوبی است و پایتخت آن شهر بندری باکو در ساحل غربی دریای خزر است.

سطح اول تقسیمات کشوری جمهوری آذربایجان؛ ۱۰ بخش.

این کشور که سرزمین آن در ۲ قارهٔ آسیا و اروپا گسترده شده است، ۸۶٬۶۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و جمعیت آن نیز در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۱۰٬۰۶۷٬۱۰۰ نفر بوده است.

سرزمین جمهوری آذربایجان در سطح اول تقسیمات کشوری به ۱۰ بخش شامل موارد زیر تقسیم شده است:[۱][۲]

  • ۹ «استان» یا «منطقهٔ اقتصادی» (İqtisadi Rayon)
  • یک «جمهوری خودمختار» (Muxtar Respublika)

استان قوبا-خاچماز و بخشی از شمال استان آبشرون، بخش‌های اروپایی جمهوری آذربایجان هستند.

جمهوری خودمختار نخجوان به خاک اصلی جمهوری آذربایجان متصل نیست و برون‌بوم این کشور محسوب می‌شود.

سطح دوم تقسیمات کشوری جمهوری آذربایجان؛ ۷۴ بخش.

این کشور در سطح دوم تقسیمات کشوری نیز به ۷۴ بخش شامل موارد زیر تقسیم شده است:[۲][۱]

  • ۶۳ «شهرستان» یا «منطقه» (Rayon)
  • ۱۱ «شهر تابع جمهوری» (Respublika Tabeli Şəhər)

بخش‌هایی از ۲ شهرستان قزاق و سدرک در داخل خاک ارمنستان قرار گرفته‌اند و برون‌بوم جمهوری آذربایجان به شمار می‌روند.

همچنین بخشی از خاک ارمنستان به صورت برون‌بوم در داخل شهرستان گده‌بی قرار گرفته است و جزء خاک جمهوری آذربایجان محسوب نمی‌گردد.

فهرست تقسیمات کشوری جمهوری آذربایجان در سطوح اول و دوم، به همراه مساحت و جمعیت هریک از آن‌ها در سال‌های ۲۰۰۹، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به شرح زیر است:[۱][۳][۴]

سطح اولویرایش

ردیف نام استان مساحت
(کیلومتر
مربع)
جمعیت
(۲۰۰۹)
جمعیت
(۲۰۱۹)
جمعیت
(۲۰۲۰)
بزرگ‌ترین
شهر
۱ آبشرون[۵] ۵٬۸۷۰ ۲٬۵۵۹٬۸۰۰ ۲٬۸۵۰٬۱۰۰ ۲٬۸۶۹٬۶۰۰ باکو
۲ آران ۲۱٬۱۵۰ ۱٬۷۹۶٬۴۰۰ ۲٬۰۲۵٬۸۰۰ ۲٬۰۴۶٬۳۰۰ مینگه‌چویر
۳ گنجه-قزاق ۱۲٬۳۰۰ ۱٬۱۷۲٬۶۰۰ ۱٬۲۸۴٬۲۰۰ ۱٬۲۹۴٬۱۰۰ گنجه
۴ لنکران ۶٬۰۷۰ ۸۲۴٬۰۰۰ ۹۳۷٬۲۰۰ ۹۴۶٬۷۰۰ لنکران
۵ قره‌باغ علیا ۷٬۳۳۰ ۶۱۰٬۲۰۰ ۶۸۲٬۰۰۰ ۶۸۷٬۷۰۰ خان‌کندی
۶ شکی-زاقاتالا ۸٬۸۴۰ ۵۶۶٬۰۰۰ ۶۲۱٬۴۰۰ ۶۲۶٬۷۰۰ شکی
۷ قوبا-خاچماز ۶٬۹۶۰ ۴۸۸٬۷۰۰ ۵۴۹٬۴۰۰ ۵۵۴٬۷۰۰ خاچماز
۸ نخجوان ۵٬۵۰۰ ۳۹۸٬۳۰۰ ۴۵۶٬۱۰۰ ۴۵۹٬۶۰۰ نخجوان
۹ شیروان کوهستانی ۶٬۱۳۰ ۲۸۱٬۶۰۰ ۳۱۸٬۶۰۰ ۳۲۲٬۲۰۰ شماخی
۱۰ کلبجر-لاچین ۶٬۴۲۰ ۲۲۴٬۸۰۰ ۲۵۶٬۷۰۰ ۲۵۹٬۵۰۰ لاچین

سطح دومویرایش

ردیف نام
شهرستان
استان مساحت
(کیلومتر
مربع)
جمعیت
(۲۰۰۹)
جمعیت
(۲۰۱۹)
جمعیت
(۲۰۲۰)
رتبه در
استان
۱ باکو[۵] آبشرون ۲٬۱۴۰ ۲٬۰۴۵٬۸۰۰ ۲٬۲۷۷٬۵۰۰ ۲٬۲۹۳٬۱۰۰ ۱
۲ سومقاییت آبشرون ۹۰ ۳۰۹٬۵۰۰ ۳۴۳٬۱۰۰ ۳۴۵٬۳۰۰ ۲
۳ گنجه گنجه-قزاق ۱۱۰ ۳۱۳٬۲۰۰ ۳۳۴٬۰۰۰ ۳۳۵٬۶۰۰ ۱
۴ لنکران لنکران ۱٬۵۴۰ ۲۰۵٬۷۰۰ ۲۲۸٬۷۰۰ ۲۳۰٬۲۰۰ ۱
۵ ماساللی لنکران ۷۲۰ ۱۹۷٬۲۰۰ ۲۲۵٬۸۰۰ ۲۲۷٬۷۰۰ ۲
۶ جلیل‌آباد لنکران ۱٬۴۴۰ ۱۹۲٬۳۰۰ ۲۲۲٬۴۰۰ ۲۲۵٬۳۰۰ ۳
۷ شمکر گنجه-قزاق ۱٬۶۶۰ ۱۹۱٬۴۰۰ ۲۱۷٬۲۰۰ ۲۱۹٬۵۰۰ ۲
۸ آبشرون آبشرون ۱٬۹۷۰ ۱۸۹٬۸۰۰ ۲۱۲٬۶۰۰ ۲۱۴٬۱۰۰ ۳
۹ آغ‌دام قره‌باغ علیا ۱٬۱۵۰ ۱۷۵٬۶۰۰ ۲۰۲٬۲۰۰ ۲۰۴٬۰۰۰ ۱
۱۰ شکی شکی-زاقاتالا ۲٬۴۳۰ ۱۷۰٬۷۰۰ ۱۸۶٬۶۰۰ ۱۸۸٬۱۰۰ ۱
۱۱ خاچماز قوبا-خاچماز ۱٬۰۶۰ ۱۵۹٬۲۰۰ ۱۷۸٬۱۰۰ ۱۷۹٬۸۰۰ ۱
۱۲ صابرآباد آران ۱٬۴۷۰ ۱۵۱٬۷۰۰ ۱۷۶٬۷۰۰ ۱۷۸٬۸۰۰ ۱
۱۳ توووز گنجه-قزاق ۱٬۹۴۰ ۱۵۷٬۹۰۰ ۱۷۵٬۵۰۰ ۱۷۷٬۲۰۰ ۳
۱۴ قوبا قوبا-خاچماز ۲٬۶۱۰ ۱۵۲٬۵۰۰ ۱۷۱٬۷۰۰ ۱۷۳٬۴۰۰ ۲
۱۵ بردع آران ۹۵۰ ۱۴۱٬۶۰۰ ۱۵۶٬۳۰۰ ۱۵۷٬۵۰۰ ۲
۱۶ سالیان آران ۱٬۶۰۰ ۱۲۱٬۹۰۰ ۱۳۸٬۶۰۰ ۱۳۹٬۹۰۰ ۳
۱۷ آغجابدیع آران ۱٬۷۶۰ ۱۲۱٬۷۰۰ ۱۳۵٬۵۰۰ ۱۳۶٬۸۰۰ ۴
۱۸ فضولی قره‌باغ علیا ۱٬۳۹۰ ۱۱۵٬۵۰۰ ۱۳۲٬۴۰۰ ۱۳۳٬۸۰۰ ۲
۱۹ ایمیشلی آران ۱٬۸۹۰ ۱۱۴٬۲۰۰ ۱۲۹٬۸۰۰ ۱۳۱٬۴۰۰ ۵
۲۰ زاقاتالا شکی-زاقاتالا ۱٬۳۵۰ ۱۱۸٬۲۰۰ ۱۲۸٬۷۰۰ ۱۲۹٬۸۰۰ ۲
۲۱ یولاخ آران ۱٬۴۷۰ ۱۱۷٬۸۰۰ ۱۲۸٬۵۰۰ ۱۲۹٬۷۰۰ ۶
۲۲ گوی‌چای آران ۷۴۰ ۱۰۹٬۰۰۰ ۱۲۰٬۶۰۰ ۱۲۱٬۷۰۰ ۷
۲۳ کردامیر آران ۱٬۶۳۰ ۱۰۳٬۹۰۰ ۱۱۶٬۷۰۰ ۱۱۷٬۹۰۰ ۸
۲۴ شرور نخجوان ۸۷۰ ۱۰۲٬۳۰۰ ۱۱۶٬۶۰۰ ۱۱۷٬۶۰۰ ۱
۲۵ آغ‌داش آران ۱٬۰۲۰ ۹۸٬۶۰۰ ۱۰۹٬۹۰۰ ۱۱۱٬۱۰۰ ۹
۲۶ آستارا لنکران ۶۲۰ ۹۶٬۲۰۰ ۱۰۸٬۶۰۰ ۱۰۹٬۷۰۰ ۴
۲۷ ساعتلی آران ۱٬۱۸۰ ۹۲٬۶۰۰ ۱۰۷٬۸۰۰ ۱۰۹٬۱۰۰ ۱۰
۲۸ قبله شکی-زاقاتالا ۱٬۵۵۰ ۹۳٬۷۰۰ ۱۰۶٬۶۰۰ ۱۰۷٬۸۰۰ ۳
۲۹ شماخی شیروان کوهستانی ۱٬۶۷۰ ۹۱٬۶۰۰ ۱۰۵٬۱۰۰ ۱۰۶٬۴۰۰ ۱
۳۰ مینگه‌چویر آران ۱۴۰ ۹۶٬۳۰۰ ۱۰۵٬۴۰۰ ۱۰۶٬۱۰۰ ۱۱
۳۱ ترتر قره‌باغ علیا ۹۶۰ ۹۷٬۳۰۰ ۱۰۴٬۲۰۰ ۱۰۴٬۷۰۰ ۳
۳۲ بیله‌سوار آران ۱٬۳۶۰ ۸۷٬۵۰۰ ۱۰۳٬۸۰۰ ۱۰۵٬۱۰۰ ۱۲
۳۳ گورانبوی گنجه-قزاق ۱٬۷۰۰ ۹۴٬۳۰۰ ۱۰۴٬۱۰۰ ۱۰۵٬۰۰۰ ۴
۳۴ گده‌بی گنجه-قزاق ۱٬۲۳۰ ۹۳٬۷۰۰ ۱۰۰٬۴۰۰ ۱۰۰٬۹۰۰ ۵
۳۵ بیلقان آران ۱٬۱۳۰ ۸۶٬۲۰۰ ۹۸٬۶۰۰ ۹۹٬۵۰۰ ۱۳
۳۶ بالاکن شکی-زاقاتالا ۹۴۰ ۸۹٬۸۰۰ ۹۸٬۳۰۰ ۹۹٬۱۰۰ ۴
۳۷ قوسار قوبا-خاچماز ۱٬۵۰۰ ۸۷٬۸۰۰ ۹۸٬۱۰۰ ۹۹٬۰۰۰ ۳
۳۸ قزاق گنجه-قزاق ۷۰۰ ۸۹٬۴۰۰ ۹۷٬۶۰۰ ۹۸٬۴۰۰ ۶
۳۹ نخجوان نخجوان ۱۹۰ ۸۲٬۶۰۰ ۹۳٬۷۰۰ ۹۴٬۵۰۰ ۲
۴۰ کلبجر کلبجر-لاچین ۳٬۰۵۰ ۸۰٬۸۰۰ ۹۳٬۱۰۰ ۹۴٬۱۰۰ ۱
۴۱ اوجار آران ۸۳۰ ۷۸٬۱۰۰ ۸۸٬۶۰۰ ۸۹٬۵۰۰ ۱۴
۴۲ نفت‌چاله آران ۱٬۴۵۰ ۷۹٬۵۰۰ ۸۸٬۰۰۰ ۸۸٬۹۰۰ ۱۵
۴۳ آغستفا گنجه-قزاق ۱٬۵۰۰ ۸۰٬۲۰۰ ۸۷٬۹۰۰ ۸۸٬۵۰۰ ۷
۴۴ اسماعیللی شیروان کوهستانی ۲٬۰۷۰ ۷۹٬۳۰۰ ۸۶٬۷۰۰ ۸۷٬۴۰۰ ۲
۴۵ شیروان آران ۷۰ ۷۷٬۱۰۰ ۸۶٬۶۰۰ ۸۷٬۴۰۰ ۱۶
۴۶ لریک لنکران ۱٬۰۸۰ ۷۴٬۵۰۰ ۸۴٬۷۰۰ ۸۵٬۸۰۰ ۵
۴۷ جبرئیل قره‌باغ علیا ۱٬۰۵۰ ۷۰٬۶۰۰ ۸۰٬۸۰۰ ۸۱٬۷۰۰ ۴
۴۸ آق‌سو شیروان کوهستانی ۱٬۰۲۰ ۷۰٬۶۰۰ ۸۰٬۱۰۰ ۸۱٬۰۰۰ ۳
۴۹ لاچین کلبجر-لاچین ۱٬۸۴۰ ۶۹٬۱۰۰ ۷۷٬۷۰۰ ۷۸٬۶۰۰ ۲
۵۰ حاجی‌قبول آران ۱٬۶۰۰ ۶۵٬۸۰۰ ۷۵٬۶۰۰ ۷۶٬۶۰۰ ۱۷
۵۱ بابک نخجوان ۸۳۰ ۶۲٬۹۰۰ ۷۵٬۶۰۰ ۷۶٬۲۰۰ ۳
۵۲ یاردیملی لنکران ۶۷۰ ۵۸٬۱۰۰ ۶۷٬۰۰۰ ۶۸٬۰۰۰ ۶
۵۳ گوی‌گول گنجه-قزاق ۹۲۰ ۵۷٬۲۰۰ ۶۳٬۹۰۰ ۶۴٬۶۰۰ ۸
۵۴ شابران قوبا-خاچماز ۱٬۰۹۰ ۵۱٬۵۰۰ ۵۹٬۳۰۰ ۵۹٬۹۰۰ ۴
۵۵ زرداب آران ۸۶۰ ۵۲٬۹۰۰ ۵۸٬۸۰۰ ۵۹٬۳۰۰ ۱۸
۵۶ ساموخ گنجه-قزاق ۱٬۴۵۰ ۵۳٬۷۰۰ ۵۸٬۳۰۰ ۵۸٬۸۰۰ ۹
۵۷ قاخ شکی-زاقاتالا ۱٬۴۹۰ ۵۳٬۳۰۰ ۵۶٬۹۰۰ ۵۷٬۲۰۰ ۵
۵۸ خان‌کندی قره‌باغ علیا ۸ ۵۵٬۰۰۰ ۵۵٬۸۰۰ ۵۵٬۹۰۰ ۵
۵۹ اردوباد نخجوان ۹۸۰ ۴۵٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰ ۵۰٬۲۰۰ ۴
۶۰ قبوستان شیروان کوهستانی ۱٬۳۷۰ ۴۰٬۱۰۰ ۴۶٬۷۰۰ ۴۷٬۴۰۰ ۴
۶۱ جلفا نخجوان ۹۳۰ ۴۱٬۲۰۰ ۴۶٬۷۰۰ ۴۷٬۰۰۰ ۵
۶۲ زنگلان کلبجر-لاچین ۷۳۰ ۳۹٬۳۰۰ ۴۴٬۸۰۰ ۴۵٬۲۰۰ ۳
۶۳ اوغوز شکی-زاقاتالا ۱٬۰۸۰ ۴۰٬۳۰۰ ۴۴٬۳۰۰ ۴۴٬۷۰۰ ۶
۶۴ خوجاوند قره‌باغ علیا ۱٬۴۶۰ ۴۱٬۶۰۰ ۴۳٬۸۰۰ ۴۴٬۱۰۰ ۶
۶۵ سیزن قوبا-خاچماز ۷۰۰ ۳۷٬۷۰۰ ۴۲٬۲۰۰ ۴۲٬۶۰۰ ۵
۶۶ قبادلی کلبجر-لاچین ۸۰۰ ۳۵٬۶۰۰ ۴۱٬۱۰۰ ۴۱٬۶۰۰ ۴
۶۷ داش‌کسن گنجه-قزاق ۱٬۰۵۰ ۳۲٬۷۰۰ ۳۵٬۱۰۰ ۳۵٬۴۰۰ ۱۰
۶۸ شوشا قره‌باغ علیا ۳۱۰ ۲۸٬۶۰۰ ۳۴٬۲۰۰ ۳۴٬۷۰۰ ۷
۶۹ کنگرلی نخجوان ۷۰۰ ۲۷٬۶۰۰ ۳۲٬۴۰۰ ۳۲٬۷۰۰ ۶
۷۰ خوجالی قره‌باغ علیا ۱۰۰۰ ۲۶٬۰۰۰ ۲۸٬۶۰۰ ۲۸٬۸۰۰ ۸
۷۱ شاهبوز نخجوان ۸۴۰ ۲۲٬۷۰۰ ۲۵٬۲۰۰ ۲۵٬۳۰۰ ۷
۷۲ خیزی آبشرون ۱٬۶۷۰ ۱۴٬۷۰۰ ۱۶٬۹۰۰ ۱۷٬۱۰۰ ۳
۷۳ سدرک نخجوان ۱۶۰ ۱۴٬۰۰۰ ۱۵٬۹۰۰ ۱۶٬۱۰۰ ۸
۷۴ نفتالان گنجه-قزاق ۴۰ ۸٬۹۰۰ ۱۰٬۲۰۰ ۱۰٬۲۰۰ ۴

منابعویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ «Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonlarının ərazisi, əhalisinin sayı və sıxlığı». Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. دریافت‌شده در ۲ ژوئن ۲۰۲۰.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ «Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə Əhalinin 2019-cu ilin əvvəlinə olan sayına görə rayonların, şəhər yerlərinin və kənd yaşayış məntəqələrinin qruplaşdırılması». Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. دریافت‌شده در ۳ ژوئن ۲۰۲۰.
  3. بختیاری، سعید. اطلس جهان امروز. تهران: انتشارات گیتاشناسی نوین، شهریور ۱۳۹۸.
  4. «2020-ci ilin əvvəlinə Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları, eləcə də qəsəbələri üzrə əhalinin cins bölgüsündə sayı». Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. دریافت‌شده در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۰.
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ شهر باکو جزء استان آبشرون حساب شده است.

جستارهای وابستهویرایش