تقسیمات کشوری سوریه

تقسیمات کشوری سوریه شامل ۱۴ استان می‌شود، استان‌ها نیز به چند منطقه تقسیم می‌شوند و هر منطقه به واحد کوچکتری به نام بخش تقسیم می‌شود، بخش‌ها نیز به روستا، شهرک، کشتزار یا محله تقسیم می‌شوند.

استاندار، فرماندار و بخشدار و شهردارها از طرف وزارت کشور سوریه گماشته می‌شود.

رديف نام استان جمعيت استان نام مرکز استان جمعيت مرکز استان نمايه
۱ حلب ۴٬۳۹۳٬۰۰۰ حلب ۲٬۷۰۰٬۰۰۰
  
۲ دمشق ۱٬۷۱۱٬۰۰۰ دمشق ۱٬۷۱۱٬۰۰۰
  
۳ ریف دمشق ۲٬۸۳۶٬۰۰۰
  
۴ حمص ۱٬۸۰۳٬۰۰۰ حمص ۷۵۰٬۵۰۱
  
۵ لاذقیه ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ لاذقیه ۴۲۴٬۰۰۰
  
۶ حماة ۲٬۰۵۲٬۰۰۰ حما ۷۲۵٬۰۰۰
  
۷ طرطوس ۸۰۰٬۰۰۰ طرطوس ۱۶۲٬۹۸۰
  
۸ رقه ۹۲۱٬۰۰۰ رقه ۱۸۸٬۰۰۰
  
۹ دیرالزور ۱٬۲۳۹٬۰۰۰ دیرالزور ۲۳۹٬۱۹۶
  
۱۰ سویداء ۷۷۰٬۰۰۰ سویدا ۲۱۲٬۴۶۳
  
۱۱ حسکه ۱٬۵۱۲٬۰۰۰ حسکه ۲۵۱٬۵۷۰
  
۱۲ درعا ۱٬۰۲۷٬۰۰۰ درعا ۱۴۶٬۴۸۱
  
۱۳ ادلب ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ادلب ۱۶۵٬۰۰۰
  
۱۴ قنیطره ۹۰٬۰۰۰ قنیطره ۴٬۳۱۸
  


تقسیمات کشوری سوریهویرایش

استان ادلبویرایش

استان حسکهویرایش

استان حلبویرایش

استان حماویرایش

استان حمصویرایش

استان دیرالزورویرایش

استان دمشقویرایش

استان درعاویرایش

استان رقهویرایش

استان ریف دمشقویرایش

استان سویداویرایش

استان طرطوسویرایش

استان قنیطرهویرایش

استان لاذقیهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش