تقویم کیهانی روشی برای نمایش تصویری گاه‌شماری جهان در مقیاسی است که عمر ۱۳.۸ میلیارد ساله آن را به صورت یک سال واحد در نظر می‌گیرد تا فهم آن برای مقاصد آموزشی در آموزش علوم یا علم عامه‌پسند، آسان‌تر گردد.

تقویم کیهانی

در این تصویرسازی، مه‌بانگ در نیمه‌شب آغازین اول ژانویه رخ می‌دهد و زمان حال نیز ۳۱ دسامبر دقیقاً پیش از نیمه‌شب است.[۱]

در این مقیاس، هر ثانیه معادل ۴۳۷/۵ سال و هر ساعت ۱.۵۷۵ میلیون سال و هر روز ۳۷.۸ میلیون سال است.

مفهوم تقویم کیهانی توسط کارل سیگن در کتاب سال ۱۹۷۷ او به نام اژدهایان بهشت و مجموعه تلویزیونی سال ۱۹۸۰ به نام کیهان محبوبیت یافت.[۲] سیگن این مقایسه را با استفاده از مساحت نیز توضیح می‌دهد که اگر تقویم کیهانی را به اندازه یک زمین فوتبال در نظر بگیریم، کل تاریخ انسان به اندازه مساحت یک دست خواهد بود.[۳]

منابع ویرایش

  1. Therese Puyau Blanchard (1995). "The Universe At Your Fingertips Activity: Cosmic Calendar". Astronomical Society of the Pacific. Archived from the original on 2007-12-16. Retrieved 2007-12-15.
  2. Cosmos, episode 1 (1980)
  3. Episode 1: The Shores of the Cosmic Ocean (Cosmos: A Personal Voyage, Carl Sagan)