تلستار نخستین ماهواره مخابراتی بود که در سال ۱۹۶۲ در مدار زمین قرار گرفت.

تلستار

این ماهواره متعلق به شرکت ای‌تی‌اندتی بود و ناسا با یک موشک دلتا آن را به فضا پرتاب کرد.

تلستار برای مخابره برنامه‌های تلویزیونی طرح شده بود ولی به انتقال مکالمات تلفنی نیز می‌پرداخت.

  • اولین ماهواره مخابراتی خصوصی (غیردولتی) که در ۱۰ ژوئیه ۱۹۶۲ در مدارLEO قرارگرفت و پوشش ارتباطی پیوسته‌ای برقرار نمود. به وسیلهٔ این ماهواره این اولین بار بود که امواج تلویزیونی بر فراز اقیانوس اطلس پخش گردید.

پیوند به بیرون