باز کردن منو اصلی

تمامیت ارضی یا یکپارچگی سرزمینی این اصل در حقوق بین‌الملل است که دولت‌های ملی نباید تلاش کنند در دیگر دولت‌های ملی جنبش‌های جدایی خواهانه یا تغییرات مرزی را ترویج کنند.

در سالیان اخیر تنش‌هایی بین این اصل و اصل مداخله بشردوستانه تحت ماده 73.b منشور ملل متحد «به منظور گسترش خودگردانی، توجه به خواسته‌های سیاسی ملل، و کمک به آنان در توسعهٔ مترقی نهادهای سیاسی آزادشان، بنا بر شرایط خاص هر قلمرو و مللش و درجات متغیر توسعهٔ آن» وجود داشته است.[۱]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش