تمشک معمولی

گونه‌ای از تمشک
تمشک معمولی
آرایه‌شناسی
فرمانرو: گیاهان
(طبقه‌بندی‌نشده): گیاهان گلدار
(طبقه‌بندی‌نشده): دولپه‌ای‌های نو
(طبقه‌بندی‌نشده): رزیدها
راسته: گل‌سرخ‌سانان
تیره: گلسرخیان
زیرخانواده: رزوئیده
سرده: تمشک
گونه: R. vulgaris
نام علمی
Rubus vulgaris

تمشک معمولی (نام علمی: Rubus vulgaris) نام یک گونه از سرده تمشک است.

منابع