تندیس (ابهام‌زدایی)

تندیس در زبان فارسی به معنای پیکره یا مجسمه است و می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

  • مجسمه یا پیکره‌ای است که اغلب به هدف یادآوری یا به نمایش گذاشتن وجود یک انسان، شیء، حیوان یا واقعه ساخته می‌شود.
  • نماد تزیینی قابل حملی که در همایش‌ها، مسابقات یا گردهمایی‌ها به برندگان یا افرادی که موفقیت و برتری آن‌ها در زمینه خاصی به رسمیت شناخته شده، اهدا می‌شود.