تندی احساس سوزش در زبان و دهان ایجاد می‌کند. مزه‌ای به نام تندی در دهان وجود ندارد. این احساس مربوط به ماده‌ ای است به نام کاپسی سین که در فلفل‌های تند وجود دارد. تندی یک مزه نیست چون مربوط به حس لامسه می‌شود.در آشپزی معمولاً ایجاد مزه تندی با اضافه کردن انواع فلفل به دست می‌آید.[۱]

فلفل تند

منابع ویرایش