تنش (مکانیک)

(تغییرمسیر از تنش (فیزیک))

به مقدار نیروی داخلی وارد بر واحد سطح تنش گفته می‌شود. تنش را نسبت به نوع نیروی مؤثر بر اجسام با نام‌های گوناگون می‌نامند. کمیت تنش اولین بار توسط کوشی در حدود سال ۱۸۲۲ در نظریه الاستیسیته معرفی شد. در دستگاه بین‌المللی یکاها واحد اندازه‌گیری تنش پاسکال است.

گونه‌های تنشویرایش

تنش‌های ساده عبارت‌اند از:

علاوه بر تنش‌های نامبرده، تنش‌های مرکب نیز از اثر چند تنش ساده مختلف در قطعات ظاهر می‌شوند، به‌طور نمونه می‌توان از تنش کمانشی (ایست خمش) نام برد.

از برخی آزمایش‌ها مانند آزمایش هوک تنش‌هایی پدید می‌آید همچون:

تنسور تنشویرایش

 
تنسور تنش

تنش، تنسوری است از مرتبه دو و در نتیجه فضای سه بعدی می‌توان آن را با یک ماتریس مرتبه سه نمایش داد. تنسور را می‌توان یک تبدیل برداری خطی تعریف نمود که برداری را به بردار دیگر تبدیل می‌نماید. در این مورد، تنسور تنش بردار عمود بر سطح را به عنوان ورودی گرفته و بردار نیروی وارد بر آن سطح را نتیجه می‌دهد، یعنی:

 

و یا:

 

و یا با استفاده از قرارداد جمع‌زنی اینشتین:

 

به عناصر قطری تنسور تنش، تنش نرمال و به عناصر غیرقطری تنش برشی گفته می‌شود.

منابعویرایش

آشوبی، ا. (ترجمه و تألیف): شناخت و طراحی اجزاء مکانیکی ماشین، جلد دوم. گروه مهندسی نشر آذربایجان، ۱۳۷۱خ.