در کالبدشناسی به بخشی از بدن جاندار که شامل دست‌ها، پاها، سر، گردن و آلت تناسلی باشد تنه (Torso or Trunk) می‌گویند. تنه شامل سینه و شکم هم هست.

تنه
The human male torso.
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینtruncus
MeSHD060726
TA98A01.1.00.013
A14.1.09.244
A14.2.03.003
TA2124
FMA7181
تنه

منابع ویرایش