تنهٔ استخوان یا دیافیز (به انگلیسی: Diaphysis) به قسمت وسط استخوان‌های بلند گفته می‌شود.

تنه استخوان
شناسه‌ها
MeSHD018483
TA98A02.0.00.017
TA2391
FMA24013

استخوان‌های بلند از سه قسمت تشکیل شده‌اند. قسمت وسط که بسیار محکم است را تنه استخوان (دیافیز) می‌نامند. دو سر استخوان که قدری بزرگتر و برجسته تر است را سر استخوان (اپی‌فیز) می‌گویند. بین اسر و تنه قسمتی از استخوان قرار گرفته که از جنس استخوان اسفنجی است. به این قسمت پهنهٔ استخوان (متافیز) می‌گویند.

جستارهای وابسته ویرایش

استخوان

منابع ویرایش

Diaphysis