باز کردن منو اصلی

تنیس در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – انفرادی زنان

مسابقات تنیس انفرادی زنان یکی از رویدادهای بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ است که از ۶ تا ۱۴ اوت ۲۰۱۶ برگزار شده است.

تنیس انفرادی زننا
در سی و دومین دوره بازی‌های المپیک
محل برگزاریمرکز تنیس المپیک ریو دو ژانیرو
تاریخ۶ – ۱۳ آگوست
رقابت‌کنندگان۶۴ از ۳۶ کشور
مدال‌آوران
1 مونیکا پوییگ پرچم پورتوریکوپورتوریکو
2 آنجلیک کربر پرچم آلمانآلمان
3 پترا کویتووا پرچم جمهوری چکجمهوری چک

نتایجویرایش

فینالویرایش

Quarterfinals Semifinals Final (Gold medal match)
                                     
۱۵    الینا اسویتولینا (اوکراین) ۲ ۰  
۱۱    پترا کویتووا (جمهوری چک) ۶ ۶  
  ۱۱    پترا کویتووا (جمهوری چک) ۴ ۶ ۳  
     مونیکا پوییگ (پورتوریکو) ۶ ۱ ۶  
   مونیکا پوییگ (پورتوریکو) ۶ ۶
   لورا سیگموند (آلمان) ۱ ۱  
       مونیکا پوییگ (پورتوریکو) ۶ ۴ ۶
  ۲    آنجلیک کربر (آلمان) ۴ ۶ ۱
۷    مدیسون کی (ایالات متحده آمریکا) ۶ ۶  
   Daria Kasatkina (روسیه) ۳ ۱  
۷    مدیسون کی (ایالات متحده آمریکا) ۳ ۵
  ۲    آنجلیک کربر (آلمان) ۶ ۷     Bronze medal match
۱۰    یوهانا کونتا (بریتانیای کبیر) ۱ ۲
۲    آنجلیک کربر (آلمان) ۶ ۶     11    پترا کویتووا (جمهوری چک) 7 2 6
  7    مدیسون کی (ایالات متحده آمریکا) 5 6 2

نیمه بالاییویرایش

گروه ۱ویرایش

First round   Second round   Third round   Quarterfinals
۱    سرینا ویلیامز (ایالات متحده آمریکا) ۶ ۶  
   داریا گاوریلووا (استرالیا) ۴ ۲     ۱    سرینا ویلیامز (ایالات متحده آمریکا) 77 ۶  
   یوهانا لارشون (سوئد) ۱ ۶ ۳      الیزه کورنه (فرانسه) 65 ۲  
   الیزه کورنه (فرانسه) ۶ ۲ ۶       ۱    سرینا ویلیامز (ایالات متحده آمریکا) ۴ ۳  
   هتر واتسون (بریتانیای کبیر) ۶ 65 ۶       ۱۵    الینا اسویتولینا (اوکراین) ۶ ۶  
PR    پنگ شوای (چین) ۴ 77 ۳        هتر واتسون (بریتانیای کبیر) ۳ ۶ ۳
   آندرئا پتکوویچ (آلمان) ۶ ۱ ۳   ۱۵    الینا اسویتولینا (اوکراین) ۶ ۱ ۶  
۱۵    الینا اسویتولینا (اوکراین) ۲ ۶ ۶       ۱۵    الینا اسویتولینا (اوکراین) ۲ ۰
۱۱    پترا کویتووا (جمهوری چک) ۶ ۶       ۱۱    پترا کویتووا (جمهوری چک) ۶ ۶
   تیمئا بابوس (مجارستان) ۱ ۲     ۱۱    پترا کویتووا (جمهوری چک) ۶ ۶  
   کارولین وزنیاکی (دانمارک) ۶ ۶      کارولین وزنیاکی (دانمارک) ۲ ۴  
Alt    لوسی هرادسکا (جمهوری چک) ۲ ۲       ۱۱    پترا کویتووا (جمهوری چک) ۴ ۶ ۶
   اکاترینا ماکارووا (روسیه) ۳ ۶ 78          اکاترینا ماکارووا (روسیه) ۶ ۴ ۴  
   چاگلای بویوکاکچای (ترکیه) ۶ ۰ 66        اکاترینا ماکارووا (روسیه) ۳ ۶ ۶
   آنا کارولینا شمیدلووا (اسلواکی) ۷ ۶      آنا کارولینا شمیدلووا (اسلواکی) ۶ ۴ ۲  
۶    روبرتا وینچی (ایتالیا) ۵ ۴  

گروه ۲ویرایش

First round   Second round   Third round   Quarterfinals
۳    گاربینیه موگوروسا (اسپانیا) ۶ ۶  
Alt    آندرئا میتو (رومانی) ۲ ۲     ۳    گاربینیه موگوروسا (اسپانیا) ۶ ۶  
   N Hibino (ژاپن) ۶ ۳ ۶      N Hibino (ژاپن) ۱ ۱  
   ایرینا-کاملیا بگو (رومانی) ۴ ۶ ۳       ۳    گاربینیه موگوروسا (اسپانیا) ۱ ۱  
   مونیکا پوییگ (پورتوریکو) ۶ ۶          مونیکا پوییگ (پورتوریکو) ۶ ۶  
IP    پولونا هرکوگ (اسلوونی) ۳ ۲        مونیکا پوییگ (پورتوریکو) ۶ ۶
IP    مگدا لینت (لهستان) ۰ ۳   ۱۴    آناستازیا پاولیوچنکوا (روسیه) ۳ ۲  
۱۴    آناستازیا پاولیوچنکوا (روسیه) ۶ ۶          مونیکا پوییگ (پورتوریکو) ۶ ۶
۱۲    تیمئا باچینسکی (سوئیس) 77 ۴ 67          لورا سیگموند (آلمان) ۱ ۱
   ژانگ شوای (چین) 64 ۶ 79        ژانگ شوای (تنیس‌باز) (چین) ۲ ۴  
   لورا سیگموند (آلمان) ۱ ۶ ۶      لورا سیگموند (آلمان) ۶ ۶  
   سوتانا پیرونکووا (بلغارستان) ۶ ۴ ۲          لورا سیگموند (آلمان) ۶ ۶
   لوسی سافارووا (جمهوری چک) ۴ ۶ ۶          کریستن فلیپکنز (بلژیک) ۴ ۳  
PR    کارین کناپ (ایتالیا) ۶ ۱ ۱        لوسی سافارووا (جمهوری چک) ۲ 0r
   کریستن فلیپکنز (بلژیک) ۴ ۶ 77      کریستن فلیپکنز (بلژیک) ۶ ۰  
۵    ونوس ویلیامز (ایالات متحده آمریکا) ۶ ۳ 65  

نیمه پایینیویرایش

گروه ۳ویرایش

First round   Second round   Third round   Quarterfinals
۷    مدیسون کی (ایالات متحده آمریکا) ۶ ۶  
   دانکا کووینیچ (مونته‌نگرو) ۳ ۳     ۷    مدیسون کی (ایالات متحده آمریکا) ۷ 64 77  
Alt    الکساندرا کرانیچ (صربستان) ۱ ۴      کریستینا ملادنوویچ (فرانسه) ۵ 77 65  
   کریستینا ملادنوویچ (فرانسه) ۶ ۶       ۷    مدیسون کی (ایالات متحده آمریکا) ۶ ۳ ۶  
   آنا کونیو (کرواسی) 77 ۶       ۹    کارلا سوارز ناوارو (اسپانیا) ۳ ۶ ۳  
   آنیکا بک (آلمان) 65 ۱        آنا کونیو (کرواسی) 65 ۳
   آنا ایوانوویچ (صربستان) ۶ ۱ ۲   ۹    کارلا سوارز ناوارو (اسپانیا) 77 ۶  
۹    کارلا سوارز ناوارو (اسپانیا) ۲ ۶ ۶       ۷    مدیسون کی (ایالات متحده آمریکا) ۶ ۶
۱۶    باربورا زالاووا-استریسووا (جمهوری چک) 78 ۶          D Kasatkina (روسیه) ۳ ۱
   یانینا ویکمایر (بلژیک) 66 ۱     ۱۶    باربورا زالاووا-استریسووا (جمهوری چک) ۲ ۲  
   سارا ارانی (ایتالیا) ۴ ۶ ۶      سارا ارانی (ایتالیا) ۶ ۶  
   کیکی برتنز (هلند) ۶ ۴ ۳          سارا ارانی (ایتالیا) ۵ ۲
IP    انس جابر (تونس) ۶ 64 ۱          D Kasatkina (روسیه) ۷ ۶  
   D Kasatkina (روسیه) ۳ 77 ۶        D Kasatkina (روسیه) ۶ ۶
IP    ژانگ سایسای (چین) ۶ ۷   IP    ژانگ سایسای (چین) ۱ ۴  
۴    اگنیشکا ردونسکا (لهستان) ۴ ۵  

گروه ۴ویرایش

First round   Second round   Third round   Quarterfinals
۸    اسوتلانا کوزنتسووا (روسیه) ۶ ۴ ۶  
   وانگ تیانگ (چین) ۱ ۶ ۰     ۸    اسوتلانا کوزنتسووا (روسیه) w/o  
   مونیکا نیکولسکو (رومانی) ۶ ۶      مونیکا نیکولسکو (رومانی)  
TRI    ورونیکا کپده رویگ (پاراگوئه) ۲ ۳       ۸    اسوتلانا کوزنتسووا (روسیه) ۶ ۵ ۵  
   کارولین گارسیا (فرانسه) ۶ ۶       ۱۰    یوهانا کونتا (بریتانیای کبیر) ۳ ۷ ۷  
IP    تلینا پریرا (برزیل) ۱ ۲        کارولین گارسیا (فرانسه) ۲ ۳
TRI    استفانی فوگت (لیختن‌اشتاین) ۳ ۱   ۱۰    یوهانا کونتا (بریتانیای کبیر) ۶ ۶  
۱۰    یوهانا کونتا (بریتانیای کبیر) ۶ ۶       ۱۰    یوهانا کونتا (بریتانیای کبیر) ۱ ۲
۱۳    سامانتا استوزر (استرالیا) ۱ ۶ ۶       ۲    آنجلیک کربر (آلمان) ۶ ۶
   یلنا اوستاپنکو (لتونی) ۶ ۳ ۲     ۱۳    سامانتا استوزر (استرالیا) ۶ ۶  
   میساکی دوی (ژاپن) ۶ ۶      میساکی دوی (ژاپن) ۳ ۴  
Alt    یاروسلاوا شودووا (قزاقستان) ۳ ۴       ۱۳    سامانتا استوزر (استرالیا) ۰ ۵
   یوژینی بوشار (کانادا) ۶ ۶       ۲    آنجلیک کربر (آلمان) ۶ ۷  
   اسلون استفنز (ایالات متحده آمریکا) ۳ ۳        یوژینی بوشار (کانادا) ۴ ۲
IP    ماریانا دوک (کلمبیا) ۳ ۵   ۲    آنجلیک کربر (آلمان) ۶ ۶  
۲    آنجلیک کربر (آلمان) ۶ ۷  

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش