توده خاکی

(تغییرمسیر از توده خشکی)

توده خاکی یا خُشکی سرتاسر منطقه‌های جغرافیا ای یا سرزمینی را می‌گویند که بیرون از آب اَند. گستره خشکی‌های زمین ۱۴۸.۹۳۹.۰۶۳.۱۳۳ کم مربع (۵۷.۵۱۱.۰۲۶.۰۰۲ مایل مساحت) که ۲۹.۲ % از سرتاسر آن است.

دو توده خاکی(خشکی) در دو سوی یک آبراهه. جزیره‌ها نیز توده خاکی(خشکی) هستند- نمای ماهواره‌ای تنگه بسفر

جستارهای وابسته

منبع