توران‌شاه دوم (سلجوقیان کرمان)

توران‌شاه بن طغرل‌شاه، یازدهمین حاکم قاوردی کرمان و پسر طغرل‌شاه بود که بعد از مرگ برادر خود در سال ۵۷۲ هجری به قدرت رسید. وی درگیر منازعات جانشینی با برادران خود یعنی بهرام‌شاه و ارسلان‌شاه دوم شد و سرانجام پس از شکست برادر خود به قدرت رسید. در این زمان برای نخستین بار حملات غزها به کرمان آغاز شد[۱]

SelcukluKartali2.png توران‌شاه دومSelcukluKartali2.png
یازدهمین حاکم قاوردی کرمان
سلطنتسلجوقیان کرمان
تاج‌گذاری۵۷۲ هجری
پیشینارسلان‌شاه
جانشینمحمدشاه دوم
زادهنامشخص
نامشخص
درگذشته۵۷۹ هجری
کرمان
نام کامل
توران‌شاه بن طغرل‌شاه
دودمانسلجوقیان
پدرطغرل‌شاه
دین و مذهباسلام (سنی)

پانویسویرایش

  1. وزیری، تاریخ کرمان، ص ۳۷۵ تا ۳۸۴.

منابعویرایش

  • وزیری، احمدعلی‌خان (۱۳۸۵). باستانی پاریزی، ویراستار. تاریخ کرمان. ۱. تهران: انتشارات علم. شابک ۶۲۸-۴۰۵-۹۶۴ مقدار |شابک= را بررسی کنید: length (کمک).