توران (استان ساسانی)

یک استان ساسانی در محدوده پاکستان امروزی

توران یا تورستان یک استان شاهنشاهی ساسانی بود که در پاکستان امروزی قرار داشت.[۱] این استان بیشتر توسط مردم هندی مسکونی شده بود، [۱] و هم‌مرز پارادان در غرب، هند در شرق، سکستان در شمال، و مکران در جنوب بود. [۱] شهر و بنای اصلی استان باوترنا (خوزدار / قوزدار) بود. [۱] این استان در ابتدا پیش از آنکه به نخستین پادشاه ساسانیان اردشیر بابکان (حک. ۲۲۴–۲۴۲) تسلیم شود، یک پادشاهی مستقل بود. [۲] این استان توسط سکانشاه اداره می‌شد، و نخستین نمونه بارز نوه اردشیر بابکان، نرسه بود. [۱] [۳] این استان در کتیبه شاپور اول در کعبه زرتشت ذکر شده‌است. [۴]

نقشه استان‌های جنوب شرقی شاهنشاهی ساسانی .

مورخ قرن نوزدهم ویلهلم توماشک پیشنهاد کرد که نام توران احتمالاً از واژه ایرانی tura(n) به معنی «سرزمین خصمانه و غیر ایرانی» گرفته شده‌است. [۲] این نام همچنین در شاهنامه برای نشان دادن سرزمین‌های بالای خراسان و رودخانه آمودریا که بعداً به عنوان سرزمین ترک‌ها و سایر غیر ایرانی‌ها شناخته شد، مورد استفاده قرار گرفت. [۲]

پانویس ویرایش

منابع ویرایش

  • Bosworth, C. E. (2011). "Ṭurān". Encyclopaedia Iranica.
  • Brunner, Christopher (1983). "Geographical and Administrative divisions: Settlements and Economy". The Cambridge History of Iran: The Seleucid, Parthian, and Sasanian periods (2). Cambridge: Cambridge University Press. pp. 747–778. ISBN 978-0-521-24693-4.
  • Gardner, Iain (2014). Mani at the Court of the Persian Kings: Studies on the Chester Beatty Kephalaia Codex. BRILL. pp. 1–332. ISBN 9789004282629.
  • Sauer, Eberhard (2017). Sasanian Persia: Between Rome and the Steppes of Eurasia. London and New York: Edinburgh University Press. pp. 1–336. ISBN 978-1-4744-0102-9.
  • Weber, Ursula (2016). "Archived copy". Encyclopaedia Iranica. Archived from the original on 2019-05-29. Retrieved 2017-05-04.