باز کردن منو اصلی

جمعیتویرایش

این روستا در دهستان استرآباد شمالی قرار داشته و براساس سرشماری سال ۱۳۸۵جمعیت آن ۶۶۱نفر (۱۷۱خانوار) بوده است.[۲]

  • سال ۱۳۳۵ خورشیدی - جمعیت ۴۱۰ نفر - منبع سرشماری[۳]
  • سال ۱۳۸۵ خورشیدی - جمعیت ۶۶۱ نفر - ۱۷۱ خانوار - منبع سرشماری

منابعویرایش