تور جهانی تنیس روی میز

تور جهانی تنیس روی میز (انگلیسی: ITTF World Tour) یک تورنمنت و تور ورزش تنیس روی میز است که توسط فدراسیون جهانی تنیس روی میز برگزار می‌شود.

تور جهانی تنیس روی میز

این تور از سال ۱۹۹۶ تاکنون هر ساله برگزار می‌شود.

تورهاویرایش

سال ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۰۰ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ مجموع
تورنمت‌ها ۱۰ ۱۴ ۱۱ ۱۲ ۹ ۱۲ ۱۳ ۱۰ ۱۶ ۱۴ ۱۶ ۱۷ ۱۴ ۱۴ ۱۳ ۱۶ ۲۱ ۱۹ ۲۰ ۲۳ ۲۹۴
میزبان تور نهایی                                         ۲۰
تورنمنت \ سال 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 مجموع
  Australia Open ۴
  Austrian Open ۹
  Belarus Open ۱
  Belarus Open ۲
  Brazil Open ۱۴
  Chile Open ۷
  China Open ۲۵
  Chinese Taipei Open ۳
  Croatian Open ۹
  Czech Open ۲
  Danish Open ۶
  Dutch Open ۲
  Egypt Open ۳
  English Open ۶
  French Open ۵
  German Open ۱۳
  Greek Open ۱
  Hungarian Open ۲
  Indian Open ۳
  Italian Open ۳
  Japan Open ۱۷
  Korea Open ۱۲
  Kuwait Open ۶
  Lebanon Open ۲
  Malaysia Open ۳
  Morocco Open ۳
  Polish Open ۱۰
  Qatar Open ۱۴
  Russian Open ۵
  Serbian Open ۴
  Singapore Open ۳
  Slovenian Open ۸
  Spanish Open ۲
  Swedish Open ۱۰
  UAE Open ۱
  US Open ۸
Tournament \ Year ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۰۰ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ Total

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش