تور (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

تور بر پایه اسطوره‌های ایران‌زمین پسر دوم از سه پسر فریدون بود.

تور همچنین ممکن است اشاره به یکی از مفهوم‌های زیر داشته‌باشد: